1398/01/26

   تاریخ انقضا  1398/1/30


يكشركت معتبر جهت تكميل كادر خود در استان فارس،شهرك صنعتي بزرگ شيراز از افراد واجد شرايط زير به صورت تماموقت دعوت دعوت به همكاري مي نمايد.

🔻مهندس صنايع، آقا/يك نفر   
🔹فارغ التحصيل مهندسي صنايع از دانشگاه هاي معتبر
🔹حداقل سه سال سابقه كار مرتبط
🔹توانايي ها : آشنايي كامل با برنامه ريزي كنترل توليد و موادو نرم افزارهاي مهندسي صنايع

🔻انباردار ،آقا/دو نفر   
🔹ديپلم يا فوق ديپلم
🔹حداقل دو سال سابقه كار مرتبط
🔹توانايي ها : آشنايي كامل با نرم افزارهاي مرتبط با انبار، كنترل انبارو ورود و خروج كالا از انبار

🔻اپراتور خط توليد،آقا/دو نفر   
🔹ديپلم يا فوق ديپلم برق يا مكانيك
🔹حداقل دو سال سابقه كار
🔹داشتن توانايي فني و كار عملي

⬅️ازمتقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را با ذكر عنوان شغلي مورد نظر به آدرس ايميل زير ارسال نمايند.

ايميلmaryamhashemi97@gmail.com

طراحی و پیاده سازی :