1398/01/26

        تاریخ انقضا  1398/1/30

 

 شركت دانش بنيان البرز ميكروسيستم جهت تكميل كادر واحد الكترونيك و تحقيق و توسعه خود در استان قزويناز افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

كارشناس بازرگاني و پشتيباني آقا/خانم 

شرايط تخصصي الزامي:

   داراي مدرك كارشناسي برق و كارشناسي ارشد MBA
   آشنا با سيستم هاي اتوماسيون صنعتي - آشنا با متدهاي بازاريابي
   شرايط عمومي:سن كمتر از سي سال- علاقه به كار گروهي
   محل كار: قزوين - شهر صنعتي البرز

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را  با عنوان"رزومه-نام-نام خانوادگي" به آدرس ايميل زير ارسال نمايند.

آدرس ايميل  amir_lm35@yahoo.com

طراحی و پیاده سازی :