1398/01/26

               تاریخ انقضا 1398/1/26  

 

 يك واحد صنعتي واقع در تاكستان،كيلومتر 3 جاده زنجان جهت تكميل كادر خود از از آقايان واجد شرايط ساكناستان هاي زنجان و قزوين دعوت به همكاري مي نمايد.

عنوان هاي شغلي :

1سرپرست كارگاه ماشين سازي - آقاآشنا به استانداردهاي مهندسي، نقشه خواني، مونتاژ و جوشكاري

2كنترل كيفيت مواد، قطعات و ماشين آلات صنعتي-آقا - با سابقه كار

3طراح و نقشه كشي صنعتي و مهندسي  معكوس - با سابقهكار

4اپراتور دستگاه تراش -  آشنا به نقشه خواني- با سابقه كار

متقاضيان واجد شرايط رزومه خود را به آدرس ايميلinfo@abshineh.co ارسال نمايند


طراحی و پیاده سازی :