1398/01/26

       تاریخ انقضا     1398/1/28

 

يك شركت داروسازي در شهرك صنعتي شكوهيه قم جهتتكميل كادر آزمايشگاه خود در استان قم از افراد متخصص واجد شرايط زير دعوت به همكاريمي نمايد

عنوان شغليكارشناس آزمايشگاه ميكروبيولوژي ترجيحا خانم 

 رشته تحصيلي:   مدركتحصيلي: ميكروب شناسي
 شرايط:  حداكثر سي سال -    فعال، خلاق و دقيق   داراي تجربه كار در آزمايشگاهميكروبي حداقل انجام پايان نامه در آزمايشگاه دانشگاه - آشنايي با نرم افزارهاي آفيس - ترجيحاً آشنايي با فارماكوپه ها
  آشنايي با حفاظت هاي شخصي به ويژه در مقابل آلودگي هاي ميكروبي - تسلط نسبي به زبان انگليسي

ازمتقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را تا تاريخ 98/01/28 به آدرس ايميل زيرارسال نمايند.
آدرسايميلclick1.resume@gmail.com


طراحی و پیاده سازی :