1398/01/26

             تاریخ انقضا 1398/1/26

 كارگاه توزيع و بسته بندي سپيدرود در رشت جهت تكميل كادر خود از افراد واجد شرايط دعوت به همكاري مي نمايد:
شرايط عمومي:
جنسيت : مرد
داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم قاوني از خدمت
نداشتن سوء پيشينه كيفيري موثر و اعتياد
در محدوده سني 25 تا 35 سال
داشتن تعهد، مسئوليت كاري و روحيه كار تيمي قوي

عنوان  شغليحسابدار
متقاضيان در صورت دارا بودن شرايط عمومي براي دريافت فرم پرسشنامه استخدام و اطلاعات بيشتر به
آدرس mahdi.haghdadi@gmail.com نام و نام خانوادگي خود راايميل نمايند

طراحی و پیاده سازی :