۲۲مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۲ AM 275

باسمه تعالی

مقدمه:

شرکتهاي وابسته (غیردولتی) شامل شرکتهاي توزیع نیروي برق، آب و فاضلاب شهري و مدیریت تولید برق (نیروگاه) در راستاي تحقق اهداف و وظایف خود و به استناد مجوزهاي استخدامی صادره و براساس موافقت مجمععمومی شرکتهاي وابسته (غیردولتی)، تعداد 1557 نفر را از بین فارغ التحصیلان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مورد تأیید وزارت علوم تحقیقات و فنّاوري، از طریق برگزاري آزمون استخدامی کتبی (عمومی و تخصصی)، مصاحبه و گزینش پس از کسب نمره حد نصاب به ترتیب بالاترین نمرات اخذ شده در آزمون کتبی ( عمومی و تخصصی ) و مصاحبه استخدام مینماید. در بخش اول، شرایط عمومی استخدام، در بخش دوم، شرایط اختصاصی استخدام و در بخش سوم، امتیازات و سهمیههاي قانونی اعلام میگردد.

بخش اول ـ توضیحات عمومی:

شرایط عمومی استخدام:

1 -داشتن تابعیت ایران

2 -انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم براي آقایان

3 -عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات

4 -نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر

5 -داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی براي انجام کاري که استخدام میشوند

6 -اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران

7 -التزام به قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران

8 -دارا بودن شرایط احراز شغل متناسب با جداول نیازهاي استخدامی براي شغلمحل مورد تقاضا

9 -نداشتن منع قانونی براي استخدام و تعهد خدمتی به دیگر سازمانها

10 -داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی و پیمانی دستگاههاي اجرایی و یا کارکنان مدت معین / دائم

 شرکتهاي وابسته (غیردولتی) زیرمجموعه صنعت آب و برق و یا بازخرید خدمت باشند.

11 -احراز صلاحیتهاي عمومی به تأیید گزینش پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه

بخش دوم ـ شرایط اختصاصی استخدام:

1 - داشتن مدرك تحصیلی متناسب با مقطع، رشته و گرایش تحصیلی اعلام شده در جداول نیازهاي استخدامی

2 - داشتن شرایط سنی به شرح زیر:

- حداکثر 30 سال براي مقطع کاردانی (متولدین بعد از تاریخ 26/7/1367)

- حداکثر 32 سال براي مقطع کارشناسی (متولدین بعد از تاریخ 26/7/1365)

- حداکثر 35 سال براي مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر (متولدین بعد از تاریخ 26/7/1362)

تذکر: ملاك عمل براي محاسبه تاریخ فارغ التحصیلی، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه و محاسبه سن داوطلبان روزبرگزاري آزمون .می باشد( 26/7/1397)

حهت مشاهده متن کامل آگهی و دریافت دفترچه آزمون اینجا کلیک کنید.

منبع : www.sanjesh.org

طراحی و پیاده سازی :