۹دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۳۳ AM 33

شرکت پتروشیمی شازند در نظر دارد با استعانت از خداوند متعال و در راستای مسئولیت اجتماعی و با هدف کمک به ایجاد اشتغال پایدار استخدام نماید.
به گزارش بازارکار به نقل از  نفت آنلاین ؛ شرکت پتروشیمی شازند در نظر دارد با استعانت از خداوند متعال و در راستای مسئولیت اجتماعی و با هدف کمک به ایجاد اشتغال پایدار، بر اساس ضوابط، مقررات و آئین نامه استخدامی خود، از بین داوطلبان واجد شرایط، تعدادی نیروی انسانی در مقاطع تحصیلی، دیپلم و مشاغل تخصصی بومی شهرستان شازند )شهرها و روستاهای تابع شهرستان(، فوق دیپلم و لیسانس به صورت استانی )استان مرکزی( جذب نماید.
متقاضیان پس از کسب موفقیت در آزمون های کتبی و روانشناختی همچنین مصاحبه فنی و تخصصی و معاینات پزشکی بهکار گمارده خواهند شد.
*متقاضیان ثبت نام در ردیف های 1 و 2 الزاماً می بایستی بومی استان مرکزی باشند *متقاضیان ثبت نام در ردیف های 3 و 4 الزاماً می بایستی بومی شهرستان شازند)شهرها و روستاهای تابعه(باشند * مالک تشخیص بومی بودن، محل تولد، صدور شناسنامه و محل تحصیل 4 سال متوالی ، فرزندان کارکنان * قرارداد کار پذیرفته شدگان، با شرکت تأمین نیروی طرف قرارداد پتروشیمی شازند، منعقد خواهد شد.
لینک کوتاه : http://www.naftonline.ir/news/19762/

طراحی و پیاده سازی :