۶آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۳ PM 23

• نيروي خلاق  داراي روحيه كار گروهي
• داراي سابقه كار در زمينه آموزش و
امور اداري مرتبط به آن
• ترجيحا آشنا به مسائل سوپروايزري
شماره تماس: 09389382432
ارسال رزومه از  طريق تلگرام يا واتساپ:
09193467844
 

طراحی و پیاده سازی :