۱۳آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۴۵ PM 56

اداره كل زندانهاي استان تهران در راستاي تكميل نيروي انساني و بهبود كيفيت درمان در سطح واحدهاي تابعه در مشاغل متخصصين عفوني و داخلي و جراحي دندانپزشك عمومي  پزشك عمومي (تهران و كرج صبح كار و شيفتي ) پزشك دوره ديده MMT صبحكار، پرستار و كارشناس و كاردان فوريتهاي پزشكي بصورت قراردادي دعوت به همكاري مينمايد.
لذا از متقاضيان و فارغ التحصيلان واجد شرايط تقاضا دارد در اسرع وقت با در دست داشتن مدارك به آدرس :تهران سعادت آباد كوي فراز اداره كل زندانهاي استان تهران مراجعه نمايند و يا جهت كسب اطلاعات بيشتر با تلفن هاي 63-۰۲۱۲۲۱۲۳۰۶۱ داخلي ۲۵۵ و ۲۶۰   و ۰۲۱۲۲۱۲۴۷۲۶ و ۰۹۳۷۷۸۵۲۰۱۶ تماس حاصل نمايند

طراحی و پیاده سازی :