۱۴مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۵۷ AM 29

 اطلاعيه جذب پرستار ۸۹ روزه دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شاهرود در نظر دارد به استناد ماده ۲۲آيين نامه اداري و استخدامي كاركنان غير هيات علمي و نامه هاي شماره ۲۰۹/۷۳۰/د مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۷ و۲۰۹/۱۱۲۱/د مورخ ۹۳/۳/۱۰ معاونت محترم توسعه مديريت و منابع وزارت متبوع نسبت به جذب نيروي كارشناس پرستار به صورت پاره وقت ساعتي اقدام نمايد.

افراد واجد شرايط متقاضي مي توانند همه روزه بجز ۵ شنبه و جمعه تا پايان وقت اداري ۹۸/۷/۱۶ جهت ثبت نام به همراه مدارك زير به معاونت درمان دانشگاه (اداره پرستاري معاونت درمان ) واقع در شهرك البرز، خيابان شيخ فضل الله نوري، ساختمان البرز مراجعه نمايند و لازم بذكر است همكاراني كه قبلا ثبت نام نموده اند جهت تاييد ثبت نام با شماره ۳۲۳۹۳۸۰۹ داخلي  ۱۲۳و۱۳۲ تماس حاصل نمايند.

مدارك مورد نياز:

   - اصل شناسنامه به همراه تصوير كليه صفحات
   - اصل و تصوير كارت ملي
   - اصل و تصوير كارت پايان يا معافيت از خدمت دوره ضرورت در خصوص آقايان
   - اصل و تصوير گواهي پايان يا معافيت از طرح نيروي انساني

توضيحات

   - مشمولين انعقاد قرارداد ساعتي بايد حداقل داراي مدرك تحصيلي ليسانس در رشته پرستاري و داراي گواهينامه پايان تعهدات قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان و يا معافيت از آن باشند.
   - حداكثر ميزان ساعت قرارداد پاره وقت با هر يك از افراد متقاضي حداكثر ۱۰۰ ساعت در ماه
   مي باشد.
   - انعقاد قرارداد ساعتي به مدت ۸۹ روز تنظيم و در صورت نياز اين مدت قابل تمديد خواهد بود. (بديهي است تمديد قرارداد مازاد بر۸۹ روزه منوط به نظر موافق هسته گزينش دانشگاه مي باشد).
   - انعقاد قرارداد پاره وقت هيچگونه تعهد استخدامي براي دانشگاه ايجاد نخواهد كرد.
   - دانشگاه هيچگونه تعهدي در مورد بيمه تامين اجتماعي و بيمه حرفه اي افراد طرف قرارداد نخواهد داشت.
   - انعقاد قرارداد پاره وقت ساعتي تابع آيين نامه اداري و استخدامي كاركنان غير هيات علمي دانشگاه مي باشد و از شمول قانون كار خارج است.
   - ثبت نام و بكارگيري افراد بازنشسته ممنوع مي باشد.
   - حداقل و حداكثر نرخ ساعت كار در سالجاري با توجه به شرايط و بخش هاي محل خدمت تعيين و بر اساس بخشنامه اعلام شده در سال ۱۳۹۶ خواهد بود . 
   - به افراد بكارگيري شده هيچگونه وجه ديگري به جز مبلغ حق الزحمه اعم از كارانه، اضافه كار و ... تعلق نخواهد گرفت.
   - از متقاضيان پس ازثبت نام مصاحبه به عمل آمده و از افراديكه بالاترين امتياز را كسب نمايند به ترتيب اولويت استفاده خدمتي به عمل خواهد آمد.

       *- اولويت با نيروهاي بومي مي باشد.

طراحی و پیاده سازی :