۴شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۹:۳۵ AM 21

نتایج مصاحبه معرفی شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی ۱۷اسفند ۹۷ چهارشنبه ۶شهریور ۹۸ از طریق سایت سازمان محیط زیست یا جهاد دانشگاهی اعلام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، به اطلاع تمام معرفی شدگان چند برابر ظرفیت آزمون ۱۷اسفند ۹۷ که به مصاحبه دعوت شده بودند می رساند تمامی مراحل بررسی و ثبت اطلاعات مصاحبه در سامانه جهاد دانشگاهی به اتمام رسیده و در حال حاضر سامانه مذکور در حال محاسبه نهایی این اطلاعات است.
با پیگیری‌های صورت گرفته حداکثر تا پایان وقت اداری چهارشنبه ۶شهریور ۹۸ نتایج از طریق سایت مورد نظر یا سایت جهاد دانشگاهی به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.  
از داوطلبان تقاضا می شود از تماسهای غیر ضروری و یا سوال در این مورد تا مشخص شدن نتیجه نهایی، جدا خودداری کنند.

طراحی و پیاده سازی :