۱۹مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲:۰۷ PM 98

 معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی در نظر دارد نیروی انسانی دستیار دندانپزشک را از بین نیروهای شاغل (رسمی ، پیمانی و قراردادی ) در سیستم تامین نماید.

مهلت ارسال تا ۲۶ مرداد ماه ۹۸

دانلود متن شرایط آگهی 

دانلود فرم شرایط 

برچسب ها : فراخوان جذب دستیار دندانپزشک در دانشگاه علوم پزشکی لرستان

طراحی و پیاده سازی :