۵مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۹:۲۷ AM 84

 با توجه به همزماني فراخوان استخدام مركز ملي يون‌درماني ايران با تعطيلات سال جديد و نظر به استقبال فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي كشور، فراخوان استخدام كارشناسان بخش به مدت يك ماه از تاريخ 15 تير 98 تا تاريخ 15 مرداد 98 تمديد گرديد.

از واجدان شرايط جهت انجام آزمون علمي و مصاحبه پس از بررسي مدارك دعوت بعمل خواهد آمد.

تاريخ آزمون و مصاحبه متعاقباً اعلام خواهد شد.

                                           جهت ثبت نام لطفا اينجا كليك فرماييد.

 كارشناسي ارشد حداكثر ۲۷ سال سن
مدرك كارشناسي حداكثر ۲۵ سال سن
تسلط به زبان انگليسي يا آلماني
قبولي در آزمون علمي و مصاحبه


تعداد : پانزده نفر 

مهندسي برق(كليه گرايشها)
 كارشناسي ارشد حداكثر ۲۷ سال سن
مدرك كارشناسي حداكثر ۲۵ سال سن
تسلط به زبان انگليسي يا آلماني
قبولي در آزمون علمي و مصاحبه

تعداد : پنج نفر 

مهندسي مكانيك و مكاترونيك (كليه گرايشها)
 كارشناسي ارشد حداكثر ۲۷ سال سن 
مدرك كارشناسي حداكثر ۲۵ سال سن 
تسلط به زبان انگليسي يا آلماني 
قبولي در آزمون علمي و مصاحبه

تعداد : سه نفر  

مهندسي فناوري اطلاعات (كليه گرايش­ها)


 كارشناسي ارشد حداكثر ۲۷ سال سن 
مدرك كارشناسي حداكثر ۲۵ سال سن 
تسلط به زبان انگليسي يا آلماني 
قبولي در آزمون علمي و مصاحبه

تعداد : دو نفر  

مهندسي كامپيوتر (كليه گرايش­ها)
كارشناسي ارشد حداكثر ۲۷ سال سن 
مدرك كارشناسي حداكثر ۲۵ سال سن 
تسلط به زبان انگليسي يا آلماني 
قبولي در آزمون علمي و مصاحبه

تعداد : دو نفر  

برچسب ها : استخدام گسترده مركز ملي يون‌درماني ايران

طراحی و پیاده سازی :