۱۸تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱:۰۶ PM 157

 موسسه كارآفرينان آوا سلامت درنظر دارد نسبت به برگزاري آزمون جهت تامين تعداد ۱۸ نفر
 نيروي شركتي در واحدهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بابل پس از سير مراحل گزينشي براساس قانون گزينش به عنوان “كارشناس مامايي” و ” كارشناس فوريتهاي پزشكي ” اقدام نمايد .


واجدين  شرايط براي كسب اطلاعات وآگاهي از ثبت نام به سايت موسسه مذكور به آدرس http://avasalamat.org مراجعه نمايند.

دانلود دفترچه راهنماي آزمون

ثبت نام آقايان

ثبت نام خانم ها

برچسب ها : استخدام گسترده در دانشگاه علوم پزشكي بابل (جديد)

طراحی و پیاده سازی :