۱۳اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۳:۲۱ AM 206

برای کاربران شرکت کننده در آزمون به اطلاع میرسانیم، نتایج نهایی آزمون پذیرش وجذب بهورز

 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، مورخه ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ اعلام گردید

.

برچسب ها : اعلام نتایج نهایی آزمون پذیرش و جذب بهورز دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

طراحی و پیاده سازی :