۷اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱:۲۳ AM 100

قابل توجه کلیه داوطلبان آگهی قراردادی اسفند ماه ۹۷ در رشته کارشناس شبکه که کد رهگیری دریافت نموده اند، لطفا جهت دریافت کارت ورود به جلسه به سامانه استخدامی samaa.sums.ac.ir مراجعه و کارت خود را دریافت نمایند.

لازم به ذکر است که تاریخ و ساعت برگزاری آزمون در کارت مندرج گردیده است.

برچسب ها : دریافت کارت ورود به جلسه آزمون قراردادی کارشناس شبکه دانشگاه علوم پزشکی شیراز

طراحی و پیاده سازی :