۲۰فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۴ PM 124

استخدام 13 نفر در دانشگاه علوم پزشكي فسا        تاریخ انقضا 1398/1/24

 • دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني فسا در نظر دارد از محل مجوز شماره 9878/209/د مورخ 96/12/14 معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در راستاي تامين سرمايه انساني متخصص و متعهد مورد نياز خود طبق مفاد دستورالعمل نحوه جذب و بكارگيري نيروي انساني مصوب هيات امناء، تعداد 13 نفر از افراد واجد شرايط را از طريق آزمون كتبي (عمومي و تخصصي) و مصاحبه تخصصي براي رشته هاي شغلي مشخص شده پس از احراز شرايط عمومي بر اساس قانون گزينش كشور به صورت قرارداد كارمعين (قرارداد يكساله ( در رشته شغلهاي ذيل جذب نمايد .
  لذا متقاضيان مي توانند از تاريخ 1۸/۱/9۸ لغايت 25/۱/98 با مراجعه به سايت دانشگاه علوم پزشكي فسا به آدرس : http://www.fums.ac.ir/ در صورت داشتن شرايط مندرج در آگهي( از طريق سايت دانشگاه قبل از ثبت نام اعلام مي شود) نسبت به ثبت نام اقدام نمايند .
 • عنوان رشته هاي شغلي
  1كارشناس سلامت روان
  2كارشناس آزمايشگاه تشخيص طبي
  3-كارشناس تغذيه
  4كارشناس فوريتهاي پزشكي
  5كارشناس امور پژوهشي
  6كارشناس امور آموزشي
  7كارشناس آزمايشگاه
  8كارشناس هوشبري
  9كارشناس تعالي سازماني سلامت 
 • لينك ثبت نام در آزمون از تاريخ 18 فروردين 98 فعال مي گردد. برچسب ها : آگهی استخدام آگهی های استخدامی آگهی های استخدام استخدام استخدامی استخدامیها استخدام دولتی کاریابی کار.شغل یابی شغل یافتن شغل آگهی استخدام دولتی آگهی های استخدامی دولتی آگهی های استخدام دولتی استخدام دولتی آگهی استخدام رسمی آگهی های استخدامی رسمی آگهی های استخدام رسمی استخدام رسمی آگهی استخدام رسمی

طراحی و پیاده سازی :