۷اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۶ AM 168

دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آبادان جهت تأمين نيروي انساني مورد نياز خود براساس مجوز شماره ۹۸۹۳/۲۰۹/د مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ معاون محترم  توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و قوانين و مقررات جاري و بمنظور تكميل مانده ظرفيت آزمون مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ تعداد  ۴ نفر از افراد واجد شرايط را از طريق برگزاري آزمون كتبي عموميو انجام مصاحبه تخصصي و  با احراز صلاحيت هاي عمومي و براساس قانون تسري گزينش معلمان و كارمندان آموزش و پرورش به كارمندان ساير وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شركت هاي دولتي مصوب ۱۳۷۵/۲/۹ مجلس شوراي اسلامي  بعنوان  نيروي قرارداد كار معين  براي خدمت در واحد تابعه دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آبادان به شرح زير  استخدام مي نمايد:

مهلت ثبت نام : ۲۴ بهمن الي ۱ اسفند ۹۷

زمان برگزاري آزمون : ۱۰ اسفند

http://ahwniaz.ir/wp-content/uploads/%D8%A2%DA%AF%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%84_%D8%B8%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%AA2.pdf 

http://azmoon.abadanums.ac.ir/ 

برچسب ها : استخدام 4 نفر جهت دانشكده علوم پزشكي آبادان

طراحی و پیاده سازی :