۲۰بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۴۳ PM 179

ضمن عرض تبريك به پذيرفته شدگان ، جهت تشكيل پرونده گزينشي طبق جدول زماني مشخص شده و همراه با مداركذيل به هسته گزينش دانشگاه مراجعه نمايند. مقتضي است جهت همكاري در امر گزينش ، فقط در روزهاي مشخص شده و در ساعات اداري مراجعه صورت پذيرد.

http://nkums.ac.ir/Category/28706

برچسب ها : اعلام نتايج آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

طراحی و پیاده سازی :