۹بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۹:۴۵ AM 185

اطلاعيه درخصوص زمان، مكان و نحوه برگزاري آزمون شركتي ويژه رشته‌هاي شغلي مراقب سلامت، مراقب سلامت ماما، كارشناس تغذيه، كارشناس پذيرش، پرستار،دستيار دندانپزشك

با حمد و سپاس به درگاه ايزد منان ، شركت توانخواهان در نظر دارد جهت جايگزين نيروهاي خروجي تعداد ۲۹ نفر نيرو از طريق برگزاري آزمون كتبي (عمومي – اختصاصي) و مصاحبه ويا بر حسب شرايط و تعداد متقاضيان صرفا ازطريق مصاحبه جهت خدمت در مراكز بهداشتي درماني سطح استان زير مجموعه دنشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني اراك ، به شرح جدول ذيل و پس از طي كردن مراحل گزينش براي رشته هاي شغلي مشخص شده به صورت شركتي جذب و بكارگيري نمايد. 

http://tavankhahan-arak74.blogfa.com/ 

https://arakmu.ac.ir/vch/fa/regulation/category/246/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4 

توجه توجه: در هنگام ورود كدملي، كيبورد خود را در حالت زبان انگليسي قرار دهيد. 

برچسب ها : استخدام 29 نفر در دانشگاه علوم پزشكي اراك

طراحی و پیاده سازی :