۳۰آبان ۱۳۹۷ ساعت ۹:۲۰ AM 241

دانشگاه علوم پزشکی استان درنظر دارد نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه های بهداشت تحت پوشش خود تعداد ۸ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری امتحان عمومی،تخصصی ، مصاحبه و گزینش برای پذیرش رشته شغلی بهورز به صورت قرارداد کار معین از بین داوطلبان واجد شرایط در روستاهای شعاع ۱۱ کیلومتر خانه بهداشت مربوطه مندرج در جدول پیوست با شرایط ذیل بکارگیرد.

برای مشاهده فایل جدول نیازمندی ها اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده فایل متن کامل آگهی اینجا کلیک نمایید

برچسب ها : استخدام دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد استخدام یاسوج استخدام دانشگاه علوم پزشکی استخدام برتر استخدام پرستاری و مامایی استخدام بهورز استخدام بهورز کهگیلویه و بویراحمد استخدام بهورز یاسوج

طراحی و پیاده سازی :